Portfolio

Zorggroep Amsterdam Oost
Herinrichten van het functiegebouw waarbij 120 functies zijn herschreven naar 70 functies en vervolgens opnieuw zijn ingedeeld binnen FWG 3.0

TNT/ PostNL Autobedrijf
Als recruiter selecteren van boventallig verklaarde postbodes voor de functie van chauffeur Autobedrijf.
Jeugdgezondheidzorg Zuid Holland West
Beschrijven van functies na een fusie en vervolgens het waarderen van deze functies volgens het FWG 3.0 -systeem (Functie Waarderingssysteem  Gezondheidszorg).
Zorggroep Florence
Als loopbaanadviseur begeleiden van 50 boventallig verklaarde medewerkers naar een andere baan. Slagingspercentage 90%.
Het Onderwijsinstituut
Examineren van 120 gastouders op hun oppaslocatie voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2.
Gemeente Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Als projectleider recruiment verantwoordelijk voor de werving en selectie van 150 nieuwe klantmanagers.
Haagse Wijk en WoonZorg (voorheen Meavita)
Als senior HR-adviseur functie-evaluaties uitgevoerd, formatieplannen opgesteld, systeem flexibel werken ontwikkeld, ontwikkelen en implementeren zorgleefplan voor totale organisatie, vanuit HR projectleider invoering ZorgZwaartePakketten.
UWV/CWI
Kandidaten begeleid met een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO).
ID Plein
Werkzoekenden begeleid in het Passend Werkaanbod (PaWa) Slagingspercentage 46% (landelijk 12,1%).
Vierstroom/ZorgRing (thuiszorgorganisatie)
Voeren van ontslaggesprekken met 1000 boventallig verklaarde medewerkers.
ABN AMRO
Geven van sollicitatie-workshops aan ICT-ers.
Brancheorganisatie grafische ondernemingen (KVGO)
Geven van workshops op het gebied personeelsmanagement voor aangesloten leden.
Careyn (voorheen Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord)
Als verzuimmanager terugbrengen van het verzuimpercentage binnen een afdeling van 18% naar 8 %.
Klik hier voor een printversie.

Comments are closed.