Interim management

Door de brede achtergrond van de adviseurs van Raket Advies zijn wij in staat om op diverse terreinen te fungeren als interimmanager. In het bijzonder binnen de non profit en not only for profit organisaties zijn de adviseurs van Raket Advies op hun plaats.

Dit kunnen bijvoorbeeld interim-functies zijn ter vervang van de huidige HR-manager/adviseur die langdurig afwezig is. Ook het doorgang laten vinden van de lopende zaken gedurende de periode dat gezocht wordt naar een vervanger van de huidige manager/adviseur behoort tot de mogelijkheden. Net als het waarnemen van de functie in reorganisatie-trajecten. Ook kunnen wij projecten op HR-gebied voor u uitvoeren en managen.

Klik hier voor een overzicht van de uitgevoerde opdrachten als interim HR-manager/adviseur.
Te denken valt aan interim-functies als:

  • Manager HR
  • Senior HR-adviseur
  • Recruiter/werving en selectie-adviseur
  • Manager mobiliteitsbureau
  • Manager Zorg
  • Projectleider
  • Adviseur Functiebeschrijving/waardering FWG 3.0
  • Voorzitter/lid Interne Bezwarencommissie (IBC) FWG of Sociaal Plan

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.

Comments are closed.